Hội Nông dân Ba Vì tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân xã Minh Quang năm 2017

  • PDF.

Sáng ngày 10/8/2017, tại xã Minh Quang, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 10 và đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 80 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân thuộc các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số của xã Minh Quang do đồng chí Phan Hoành Sơn, Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 10 thành phố Hà Nội triển khai phổ biến một số văn bản luật như Luật đất đai, Luật Hôn nhân & gia đình, Luật khiếu nại tố cáo, Luật hình sự…., các đại biểu đã được đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trực tiếp giải đáp trợ giúp những vấn đề liên quan đến quyền thừa kế, tranh chấp đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

trogiupphaplymq

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trực tiếp tư vấn pháp luật,

trợ giúp pháp lý cho nông dân xã Minh Quang.

Nguyễn Nhung - Hội Nông dân Ba Vì