Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

  • PDF.

Ngày 23/10/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

nghiquyet12

Đ/c Trịnh Thế Khiết -TUV- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội triển khai nghị quyết 

Đến dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho Hội nghị có đồng chí Trịnh Thế Khiết – UVTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - TUV- Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, tham dự có các đồng chí là Phó Chủ tịch, Lãnh đạo công chức viên chức người lao động cơ quan HND Tp và Lãnh đạo HND các huyện, thị xã.

Tại Hội nghị đồng chí triển khai, quán triệt 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội NDVN. Đó là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp ND; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Từ đó, yêu cầu cán bộ Hội nhận thức sâu sắc, triển khai Nghị quyết và từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khóa VI). Qua đó, tạo nên sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thành phố cần gắn với thực hiện Nghị quyết về ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội, để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Trịnh Thế Khiết cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, Ban, Trung tâm Hội Nông dân Thành phố cũng như yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết theo đúng kế hoạch đề ra./.

Nguyễn Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: