Hội nghị tổng kết công tác cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố năm 2017

  • PDF.

Ngày 20/11/2017, Cụm thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cụm thi đua năm 2017.

Dự và Chủ trì hội nghị có Đ/c Nguyễn Kim Hoàng –Phó Trưởng Ban Dân vân thành phố Hà Nội; Đ/c Trần Thị Phương Hoa  – TUV – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Cụm trưởng cụm thi đua; Đ/c Bùi Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Cụm Phó cụm thi đua; Đại diện lãnh đạo của 6 đơn vị thi đua trong cụm gồm: Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến Binh thành phố Hà Nội.

td_danvan17

Đ/c Nguyễn Kim HoàngPhó Trưởng Ban Dân vân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, các đơn vị trong cụm thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và thực hiện các chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” của Thành phố, Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11/4/2017 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đặc biệt là phối hợp thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 68 tỷ 345 triệu đồng. Làm tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người cao tuổi, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo người nghèo... trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh bị thiên tai với số tiền trên 131 tỷ đồng. Phối hợp xây, sửa nhà 104 Nhà Đại đoàn kết, 48 Mái ấm công đoàn,78 Mái ấm tình thương, 86 Nhà nhân ái, nhà tình ngĩa, nhà khăn quàng đỏ, 101 nhà cho hội viên nông dân, cựu chiến binh nghèo; tổ chức 716 chuyến xe đưa 28.645 CNLĐ về quê đón tết; cấp phát thuốc miễn phí cho 24.946 thanh thiếu nhi và Nhân dân trong dịp tình nguyện mùa Đông; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai các tỉnh và 2 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức của Hà Nội 21,430 tỷ đồng; Ủng hộ 29,8 tỷ  xây Nhà văn hóa đa năng Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa; tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 08 nhà tình nghĩa cho 8 gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam trị giá 400 triệu đồng.

Mô hình “Dân vận khéo” được các đơn vị triển khai rộng khắp đem lại nhiều hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện sạch đồng ruộng” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Hội Nông dân thành phố thực hiện mô hình “Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Liên đoàn Lao động thành phố với mô hình “Đổi mới và nâng cao chất lượng tay nghề cho công nhân viên chức lao động Thủ đô”. Hay phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, mô hình biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên...

Tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua đã thống nhất đề nghị Thành ủy xét khen thưởng 01 bằng khen của Thành ủy, 02 giấy khen của Thành ủy. Thống nhất phân công Cụm trưởng cụm thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố năm 2018: Hội Nông dân thành phố Hà nội, cụm phó Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Hồng Hạnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: