Thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và sản xuất hàng hóa tại hợp tác xã Dương Liễu – Hoài Đức

  • PDF.

Chiều ngày 27/11/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân huyện Hoài Đức tiếp đoàn đại diện Ban Quản lý dự án Trung ương Hội và Ban quản lý dự án huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đến thăm quan học tập kinh nghiệm tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức trao đổi về cách tổ chức triển khai các dịch vụ của HTX, phương pháp tiếp cận doanh nghiệp của HTX trong ký kết hợp đồng bao tiêu sản phầm và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012

htxdl

Đ/c Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT HTX Dương Liễu chia sẻ kinh nghiệm với đoàn thăm quan

HTX nông nghiệp Dương liễu, huyện Hoài đức được thành lập từ năm 1960, năm 1998 chuyến đổi thành HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu. HTX nông nghiệp có quy mô toàn xã, với số lượng thành viên là 2464 thành viên, số vốn điều lệ 3,800.000.000 đ. Sau khi chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, ngoài việc thực hiện tốt các khâu dịch vụ truyền thống, như: thủy lợi, bảo vệ hoa màu, dự báo sâu bênh, cung ứng vật tư nông nghiệp, cung cấp điện nông thôn... đáp ứng xu thế phát triển của xã hội nói chung, lĩnh vực kinh tế tập thể nói riêng, HTX nông nghiệp Dương Liễu đã bổ sung một số khâu dịch vụ mới theo hướng công nghiệp hoá nông thôn phát huy các ngành nghề truyền thống như nghề chế biến miến dong, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thêu, tổ chức hoạt động thương mại, mở rộng thêm các dịch vụ giải quyết việc làm tăng thu nhập cho thành viên. Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động trong việc tìm kiếm đầu ra của sản phẩm, áp dụng KHKT trong sản xuất, HTX Dương Liễu hoạt động ngày càng có hiệu quả với doanh thu năm 2016 đạt trên 49 tỷ, năm 2017 đạt 54 tỷ.

Hồng Hạnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: