Hội Nông dân huyện Thanh Oai phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh vượt khó vươn lên

  • PDF.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Thanh Oai đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nhiều Hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, những năm qua cùng với vận động Hội viên Nông dân phát huy tinh thần tự chủ, năng động, các cấp Hội trong huyện đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn được ủy thác từ ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng CSXH và nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho nhiều hội viên có vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện chương trình ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN & PTNT, Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cấp Hội tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vay các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết tháng 11 - 2017, tổng dư nợ do Hội Nông dân huyện quản lý tại các ngân hàng đạt hơn 592,2 tỷ đồng với gần 28 nghìn lượt hộ vay. Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH hoạt động qua 82 tổ nhóm với 48,549 tỷ đồng cho 2.437 lượt hội viên vay vốn, tăng 1,197 tỷ đồng so với năm 2016; Nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT hoạt động qua 72 tổ nhóm với 137,210 tỷ đồng, cho 2.404 lượt HVND vay vốn, tăng 8,821 tỷ đồng so với năm 2016. Cùng với đó, các cấp Hội quan tâm xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; năm 2017 nguồn Quỹ tăng 1,090 tỷ đồng so với cuối năm 2016, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đang quản lý đạt 21,185 tỷ đồng, giải ngân cho gần 2.081 hộ vay vốn.
Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt. Từ các nguồn vốn vay ủy thác của Hội, nhiều gia đình hội viên nông dân đã tiếp cận nguồn vốn để cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được cải thiện, điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng cao và phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề thủ công… Thông qua đó, hội viên nông dân mạnh dạn đưa các giống cây, con mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên. Tiêu biểu như các mô hình: trồng cây cam canh đường tại xã Kim An, chăn nuôi lợn xa khu dân cư tại xã Tân Ước, điêu khắc mỹ nghệ tại xã Thanh Thùy, nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả tại xã Liên Châu…

anhmohinhcam

Các đồng chí lãnh đạo HND Thành phố và lãnh đạo HND huyện thăm quan

mô hình KTTT trồng cây Cam đường tại xã Kim An.

Cũng từ các nguồn vốn nhận ủy thác trong năm qua, số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể được thể hiện qua kết quả bình xét Hộ nông dân SXKD giỏi hàng năm. Cụ thể năm 2017 có 3.901 đạt hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp Huyện 409 hộ, cấp Thành phố 100 hộ, cấp Trung ương 10 hộ. Đặc biệt năm 2017 có 9 hộ nông dân đã được Trung ương Hội nông dân Việt Nam công nhân Hộ SXKD giỏi cấp Trung Ương giai đoạn 2012 - 2017. các cấp Hội đã phối hợp giúp cho 116 hộ HVND thoát nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo của huyện.
Với mục tiêu đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội nông dân huyện Thanh Oai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình của HND Thành phố, tích cực hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT huyện nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện 6 công đoạn uỷ thác của ngân hàng trong hoạt động tín dụng; thành lập, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội làm công tác uỷ thác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình nhận thực hiện uỷ thác, đảm bảo 100% nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nông thôn mới.

Nguyễn Hữu Nhất - Chủ tịch HND huyện Thanh Oai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: