Kế hoạch số 55-KH/HNDTP về tổ chức Đại hội HND các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  • PDF.

Kế hoạch số 55-KH/HNDTP về tổ chức Đại hội HND các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: