Hội Nông dân các huyện, thị xã tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2013

  • PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 55 - KH/HNDTP, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm các cấp và cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Từ ngày 15 - 30/01/2018 Hội Nông dân các huyện, thị xã tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Hội Nông dân huyện Mê Linh: Hội Nông dân xã Tráng Việt tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành và 05 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H15

Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch HND Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng

BCH HND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ảnh: Phạm Tâm)

Hội Nông dân thị xã Sơn Tây: Hội Nông dân xã Đường Lâm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và 03 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H16

Đồng chí Lê Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch HND Thành phố chụp ảnh lưu niệm

cùng BCH HND xã Đường Lâm nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: HND TX Sơn Tây)

Hội Nông dân huyện Ba Vì: Hội Nông dân xã Thái Hòa tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành và 03 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H17

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện chụp ảnh lưu niệm
cùng BCH HND xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: Lê Thu)

Hội Nông dân huyện Gia Lâm: Hội Nông dân xã Phù Đổng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành và 05 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H18

Toàn cảnh Đại hội HND xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: Kim Thanh)

Hội Nông dân huyện Đan Phượng: Hội Nông dân xã Thọ Xuân tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và 03 đồng vào Ban Thường vụ Hội Nông dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

H19

Đ/c Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch HND Thành phố tặng hoa chúc mừng

Đại hội đại biểu HND xã Thọ Xuân nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ảnh: Nguyễn Liên)

Tính đến hết tháng 1/2018 Hội Nông dân các huyện, thị xã đã tổ chức xong Đại hội điểm cấp cơ sở. Đã có 106/409 xã đã tổ chức Đại hội HND cấp cơ sở, theo kế hoạch các xã, thị trấn sẽ tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 4 năm 2018.

Văn Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: