Các phòng, ban

Danh sách các phòng ban

  • PDF.

I. Văn phòng:
Điện thoại: 04.33553139 - 04.33824567
Fax: 04.33553140
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Đ/c Nguyễn Thị Xuyên - UVBTV, Chánh Văn phòng
2. Đ/c Nguyễn Thành Trung - Phó Chánh Văn phòng

II. Ban Tuyên giáo:
Điện thoại: 04.33524137
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

1. Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn - UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo

2. Đ/c Vũ Công Thành - Phó ban

III. Ban Tổ chức - Kiểm tra
Điện thoại: 04.33524137
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

.......