Báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

  • PDF.

Báo cáo số 65-BC/HND ngày 27/10/2015 của BCH Hội Nông dân thành phố Hà Nội về kết quả hoạt động Quỹ HTND 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Báo cáo kết quả các hoạt động thực hiện đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2015

  • PDF.

Báo cáo số 64-BC/HND ngày 26/10/2015 của BCH Hội Nông dân Tp Hà Nội về  kết quả các hoạt động thực hiện đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2015

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015

  • PDF.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8

  • PDF.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015