Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968

  • PDF.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công

và nổi dậy Mậu Thân 1968

Hướng dẫn chấm điểm thi đua

  • PDF.

Hướng dẫn số 07-HD/HNDTP, ngày 13/02/2017 của BCH Hội Nông dân TP Hà Nội về Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2017